Palliatieve Zorg Richtlijnen Voor De Praktijk  thumbnail

Palliatieve Zorg Richtlijnen Voor De Praktijk

Published May 05, 24
4 min read


Nu blijkt dat de gemiddelde leeftijd nog steeds toeneemt en dat we langer gezond zijn, voordat ouderdomsziekten vat op ons krijgen.” In 2005 werd de MRI-ruimte in gebruik genomen in het Gezondheidscentrum van Ommoord - definitie palliatieve zorg who. De introductie van de MRI-scanner specifiek voor een bevolkingsonderzoek op locatie was een wereldwijde primeur (definitie palliatieve zorg who). “Inmiddels zijn er duizenden scans gemaakt en weten wij bijvoorbeeld dat dementie al jaren voordat patiënten last krijgen van de ziekte voor veranderingen zorgt in de hersenen

Dat doen we omdat we denken dat bepaalde ziekten die zich pas op oudere leeftijd openbaren dan al voortekenen vertonen. definitie palliatieve zorg who. Bewoners van de wijk Ommoord van veertig jaar en ouder krijgen een uitnodiging.” Tijdens het congres vertellen onderzoekers van de studie wat er allemaal bereikt is binnen ERGO. Wat zijn de belangrijkste resultaten? Wat hebben de deelnemers eraan? En wat kunnen we ermee voor toekomstige generaties? De laatste ontwikkelingen op het gebied van beroertes, dementie en de ouderdomsoogziekte maculadegeneratie passeren de revue

Dagvoorzitter is Yvonne Nesselaar, bekend van het gezondheidsprogramma VitamineR op Radio Rijnmond. Juliette Parlevliet: Use of the comprehensive geriatric assessment to improve patient]centred care in complex patient populations (definitie palliatieve zorg who). De zorg aan complexe oudere patienten kan verbeterd worden, concludeert Parlevliet in haar proefschrift (definitie palliatieve zorg who). Zij gebruikte het uitgebreide geriatrische onderzoek (comprehensive geriatric assessment, CGA) om diagnostiek en behandeling te verbeteren voor complexe oudere patienten

Daarnaast paste zij het CGA aan voor gebruik bij oudere immigranten in Nederland. Vervolgens bleek dat dementie drie tot vier keer vaker voorkomt onder oudere Turken, Marokkanen en Surinaamse]Hindoestanen, dan bij oudere Nederlanders (definitie palliatieve zorg who). Onder Surinaamse deelnemers waren hart- en vaatziekten geassocieerd met deze hoge prevalentie van dementie. Parlevliet concludeert dat het CGA een veelomvattende samenvatting geeft van de conditie en de problemen van de patient en een handvat vormt om de prioriteiten van de patient te bespreken

Postgraduaat Palliatieve Zorg Vives

Dit zou kosten kunnen reduceren, terwijl tegelijkertijd de zorg optimaal op de patient wordt afgestemd. definitie palliatieve zorg who. Het ziektebeloop van patiënten met de ziekte van Alzheimer zou nauwkeuriger en meer uniform moeten worden bijgehouden (definitie palliatieve zorg who). Dat stelt Erika Droogsma naar aanleiding van haar promotieonderzoek naar deze belastende aandoening. Door alle patiëntgegevens in een grote database bij te houden, kan de zorg aan deze kwetsbare patiëntengroep verder verbeterd worden

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie - definitie palliatieve zorg who. De ziekte wordt gekenmerkt door cognitieve stoornissen (zoals geheugenstoornissen), functionele achteruitgang en neuropsychiatrische symptomen (zoals angst en depressie). Het is nog niet bekend waardoor de ziekte van Alzheimer precies ontstaat. definitie palliatieve zorg who. Wel staat vast dat de ziekte onomkeerbaar is, waardoor patiënten steeds minder goed dagelijkse taken kunnen verrichten en uiteindelijk helemaal afhankelijk worden van zorg

Om de nadelige gevolgen van de ziekte van Alzheimer zoveel mogelijk te beperken, onderzocht Droogsma het ziektebeloop en de voedingstoestand van patiënten met de ziekte van Alzheimer die behandeld werden in een ‘real-life’ setting, oftewel in de dagelijkse praktijk (in tegenstelling tot in een onderzoeksetting) (definitie palliatieve zorg who). Patiënten werden behandeld met een combinatie van medicijnen en niet-medicamenteuze interventies zoals het aanbieden van dagopvangDe promovenda concludeert op basis van deze grote cohortstudie dat een combinatie van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies een gunstig effect kan hebben. Volgens haar moet er verder niet te snel met medicijnen gestopt worden - definitie palliatieve zorg who. Eén van de minder bekende kenmerken van de ziekte van Alzheimer is gewichtsverlies (definitie palliatieve zorg who). Droogsma onderzocht hoe vaak gewichtsverlies en ondervoeding voorkomt bij nog thuiswonende Alzheimerpatiënten bij wie de diagnose net is gesteldWel bleek 14% van de patiënten in de onderzoeksgroep (312 Alzheimerpatiënten van 65 jaar en ouder) een risico op ondervoeding te hebben. Dat pleit er volgens Droogsma voor om het voedingspatroon van alle patiënten toch standaard te beoordelen. definitie palliatieve zorg who. Erika Droogsma (1986) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij onderzoeksinstituut BCN-Brain van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en voerde dit uit in het Medisch Centrum Leeuwarden

Latest Posts

Palliatieve Zorg Richtlijnen Voor De Praktijk

Published May 05, 24
4 min read

Zorgkundige Palliatieve Zorg

Published Apr 29, 24
7 min read